Dự án

Nhà máy Bauxit Tân Rai

Nhà máy Bauxit Tân Rai

Cung cấp thiết bị Viễn thông và Camera giám sát
Nhà máy Bauxit Nhân Cơ

Nhà máy Bauxit Nhân Cơ

Cung cấp thiết bị Viễn thông và Camera giám sát
Dự án Thủy điện Huội Quảng-Bản Chát

Dự án Thủy điện Huội Quảng-Bản Chát

Cung cấp thiết bị thông tin, VHF/UHF
Trạm 220KV Than Uyên

Trạm 220KV Than Uyên

Cung cấp thiết bị truyền dẫn thông tin và thiết bị đầu cuối phục vụ kênh truyền Scada
Nhà máy Nhiệt Điện Mông Dương II

Nhà máy Nhiệt Điện Mông Dương II

Cung cấp thiết bị thông tin Scada Nhà máy Nhiệt Điện Mông Dương II
Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 1

Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 1

Cung cấp, lắp đặt, TNHC thiết bị thông tin Scada tại Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 1
Dự án Thủy điện SeSan 3A

Dự án Thủy điện SeSan 3A

Cung cấp, lắp đặt, TNHC thiết bị thông tin Scada Nhà máy Thủy điện SeSan 3A
Dự án TBA 500KV

Dự án TBA 500KV

Cung cấp thiết bị truyền dẫn thông tin phục vụ kết nối Scada trạm 500KV Pleiku 2
Trang trại Phong điện Tây Nguyên

Trang trại Phong điện Tây Nguyên

Dự án Trang trại Phong điện Tây Nguyên. ốc độ gió trung bình: 7.0 – 7.6 m/s, một trong những vị trí có tốc độ gió tốt nhất Việt Nam - theo đánh giá của General...
Dự án Thủy điện Thượng Kontum

Dự án Thủy điện Thượng Kontum

Cung cấp, lắp đặt, TNHC thiết bị thông tin Scada Nhà máy Thủy điện Thương Kontum. Thủy điện Thượng Kon Tum có công suất 220 MW với 2 tổ máy, khởi công tháng 9/2009. Đường...

Site information

092.6666.933