Trang trại Phong điện Tây Nguyên


 
Dự án: Trang trại Phong Điện Tây Nguyên
Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt, TNHC thiết bị thông tin Scada Trang trại Phong điện Tây Nguyên
Năm:  2018
   

 


Bài viết khác

Nhà máy Bauxit Tân Rai

Nhà máy Bauxit Tân Rai

Cung cấp thiết bị Viễn thông và Camera giám sát
Nhà máy Bauxit Nhân Cơ

Nhà máy Bauxit Nhân Cơ

Cung cấp thiết bị Viễn thông và Camera giám sát
Dự án Thủy điện Huội Quảng-Bản Chát

Dự án Thủy điện Huội Quảng-Bản Chát

Cung cấp thiết bị thông tin, VHF/UHF
Trạm 220KV Than Uyên

Trạm 220KV Than Uyên

Cung cấp thiết bị truyền dẫn thông tin và thiết bị đầu cuối phục vụ kênh truyền Scada
Nhà máy Nhiệt Điện Mông Dương II

Nhà máy Nhiệt Điện Mông Dương II

Cung cấp thiết bị thông tin Scada Nhà máy Nhiệt Điện Mông Dương II
Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 1

Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 1

Cung cấp, lắp đặt, TNHC thiết bị thông tin Scada tại Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 1
Dự án Thủy điện SeSan 3A

Dự án Thủy điện SeSan 3A

Cung cấp, lắp đặt, TNHC thiết bị thông tin Scada Nhà máy Thủy điện SeSan 3A
Dự án TBA 500KV

Dự án TBA 500KV

Cung cấp thiết bị truyền dẫn thông tin phục vụ kết nối Scada trạm 500KV Pleiku 2
Dự án Thủy điện Thượng Kontum

Dự án Thủy điện Thượng Kontum

Cung cấp, lắp đặt, TNHC thiết bị thông tin Scada Nhà máy Thủy điện Thương Kontum. Thủy điện Thượng Kon Tum có công suất 220 MW với 2 tổ máy, khởi công tháng 9/2009. Đường...
Dự án Thủy điện Dakmi 2

Dự án Thủy điện Dakmi 2

Cung cấp, lắp đặt, TNHC thiết bị thông tin Scada Nhà máy Thủy điện Dakmi 2.

Site information

092.6666.933